Konrad Kuśpit

TRENER BIZNESU, KONSULTANT, COACH 20 LAT DOŚWIADCZENIA TRENERSKIEGO

Ekspert w dziedzinie budowy, reeingeeringu i zarządzania działami sprzedaży. Ekspert strategii marketingu przestrzeni handlowej. Ekspert tworzenia kultury zaangażowania i odpowiedzialności w organizacji. W obszarze szkoleń specjalizuje się w zakresie przywództwa, zarządzania zespołem, sprzedaży i negocjacji oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

Magdalena Gazda

PSYCHOLOG, COACH, KONSULTANT I TRENER BIZNESU 15 LAT DOŚWIADCZENIA TRENERSKIEGO

Ekspert zarządzania konfliktem w organizacji. Ekspert diagnozy i eliminowania dysfunkcji komunikacji i pracy zespołu. Ekspert hybrydyzacji coachingu i mentoringu w pracy z liderami organizacji. W obszarze szkoleń specjalizuje się  zakresie przywództwa, komunikacji, stresu i warsztatów HR.

Jerzy Tyczyński

KONSULTANT I TRENER BIZNESU 25 LAT DOŚWIADCZENIA TRENERSKIEGO

Ekspert podnoszenia efektywności organizacji. Ekspert zarządzania strategicznego, operacyjnego i optymalizacji architektury procesów. W obszarze szkoleń specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich, handlowych i z zakresu wystąpień publicznych.

Anna Czajowska – Garpiel

SOCJOLOG, MEDIATOR, KONSULTANT I TRENER BIZNESU 10 LAT DOŚWIADCZENIA TRENERSKIEGO

Ekspert doradztwa zawodowego i mediacji. W obszarze szkoleń specjalizuje się z umiejętności społecznych, komunikacyjnych, autoprezentacji i motywacji a także inteligencji emocjonalnej.

Bożena Wujec Ziółkowska

PSYCHOLOG, COACH, TRENER, TERAPEUTA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO, TERAPEUTA BFT, KONSULTANT DISC, 10 LAT DOŚWIADCZENIA TRENERSKIEGO

Ekspert zarządzania konfliktem w organizacji. Ekspert diagnozy i eliminowania dysfunkcji komunikacji i pracy zespołu. Ekspert od planowania ścieżek kariery dla przyszłych managerów przy wykorzystaniu testów DISC. W obszarze szkoleń specjalizuje się w zakresie komunikacji NVC, oraz dialogu motywującego, zapobiegania wypalenia zawodowego, asertywności.

Piotr Kwietniewski

PSYCHOLOG, COACH, KONSULTANT I TRENER BIZNESU 15 LAT DOŚWIADCZENIA TRENERSKIEGO

Ekspert Agile PM i Scrum. Ekspert profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego i facylitacji. W obszarze szkoleń specjalizuje się psychologicznych umiejętności w zarządzaniu oraz umiejętności menadżerskich i przywództwa.

Marzena Szczepanik

PSYCHOLOG, COACH, KONSULTANT I TRENER BIZNESU 15 LAT DOŚWIADCZENIA TRENERSKIEGO

Ekspert rozwoju potencjału pracowników. Ekspert rozwoju motywacji wewnętrznej i procesów negocjacyjnych. W obszarze szkoleń specjalizuje się z zakresu zarządzania projektami, negocjacji, asertywności i warsztatów work-life balance.