Szkolenia

Warsztat rozwoju ciekawości poznawczej w sprzedaży

Metodologia: CD

Jeśli handlowcy po kolejnym, standardowym szkoleniu z zakresu technik sprzedaży, wiedzą już o nich absolutnie wszystko, ale nadal rzadko, lub wcale ich w praktyce nie stosują, to zapraszamy na ten niezwykle inspirujący warsztat, jako pierwszy z całej serii sprzedażowych treningów rozwijających kompetencje handlowców w innowacyjny, odwołujący się do ich naturalnych zdolności, sposób. Szkolenie oddziałujące głęboko na poziomie przekonań i postaw, powoduje jakościową zmianę w podejściu handlowców do ich relacji z klientami.

Warsztat perswazyjnego zadawania pytań w wielopoziomowej diagnozie potrzeb klienta

Metodologia: CD

Jak silniej oddziaływać na decyzje zakupowe klientów poprzez diagnozę potrzeb? Jak skuteczniej pozyskiwać niezbędne do konstruowania strategii sprzedażowej informacje? Silnie angażujący trening prowadzenia złożonej diagnozy potrzeb umożliwiającej poznanie pełnego spektrum biznesu klienta i wywierania wpływu na ostateczny wybór oferowanego rozwiązania. Szkolenie polecane jako warsztat uzupełniający i rozwijający kompetencje doskonalone w trakcie treningu ciekawości poznawczej.

„Trening strategicznego myślenia i działania w sprzedaży dla handlowców”

Metodologia: PD

Warsztat przeznaczony dla handlowców wszystkich branż, dzięki któremu mogą redefiniować postrzeganie własnej roli w organizacji i zmienić podejście do sprzedaży. Kluczowym dla efektywnego rozwoju biznesu jest myślenie i działanie perspektywiczne. Szkolenie prowokuje wśród Uczestników świadome i autonomiczne kreowanie rzeczywistości, zgodnie z założeniami długofalowej strategii ich organizacji. Jest ono połączone jednocześnie ze „zwinnym” działaniem operacyjnym. Warsztat pozwala wspierać ewolucję handlowców od sprzedawców zajętych incydentalną sprzedażą najtańszych i najłatwiejszych produktów, do myślących i działających strategicznie, skutecznych menedżerów sprzedaży.

„Trening strategicznego myślenia i działania w sprzedaży dla menedżerów”

Metodologia: PD

Jaką rolę pełnią menedżerowie sprzedaży średniego szczebla w organizacji? Jeśli ich funkcjonalność biznesowa sprowadza się jedynie do administrowania danymi, przekazywania informacji i planów „z góry” oraz pozbawieni są, lub nie chcą przyjmować samodzielnych postaw (przejmować odpowiedzialności za biznes), to jest to warsztat skierowany właśnie do nich. Jeśli zaś jest zupełnie odwrotnie i faktycznie współkreują rzeczywistość biznesową swojej organizacji, to dzięki temu szkoleniu rozwiną umiejętności strategicznego planowania, organizowania i przywództwa dodatkowo projektując spersonalizowane narzędzia zarządcze w tych obszarach.

„Metody analizy i zarządzania portfelem klientów”

Metodologie: PD

Warsztat indukujący profesjonalizację zarządzania sprzedażą przez handlowców i menedżerów sprzedaży. W oparciu o przegląd modeli prowadzenia analiz portfelowych oraz strategiczne i taktyczne techniki działań antychurn, dzięki zastosowaniu naszej autorskiej metodologii Paths Designing Uczestnicy wypracowują w trakcie warsztatu spersonalizowane, optymalnie dopasowane do charakterystyki ich biznesu, własne metody analizy i narzędzia zarządzania portfelem swoich klientów. Warsztat polecany jako kontynuacja rozwoju strategicznego myślenia i działania handlowców i menedżerów.

„Strategie ekonomii behawioralnej w projektowaniu ofert handlowych”

Metodologie: PD

Szkolenie mocno zakorzenione w najnowszych trendach naukowych i przenoszące je, również w ramach eksperymentów, opartych za każdym razem o realia biznesowe Uczestników, do codziennej praktyki sprzedaży. Szczególnie polecane jako uzupełnienie warsztatu poświęconego metodom analizy i zarządzania portfelem klientów. Prowadzone z zastosowaniem autorskiej metodologii Paths Designing pozwala Uczestnikom zaprojektować niezwykle skuteczne narzędzia handlowe – gotowe oferty oparte o znajomość modeli podejmowania decyzji przez klientów.

Metoda telefonowania – skuteczny coldcalling

Metodologia: CD, PD, KB

Szkolenie w formule bardzo intensywnego warsztatu konfrontującego Uczestników z jednym z największych wyzwań w sprzedażowym rzemiośle – tzw. zimnym telefonowaniem.  W trakcie treningu wykorzystujemy autorskie metodologie pracy szkoleniowej i doradczej, co pozwala na hybrydyzację obu procesów, dzięki czemu Uczestnicy wypracowują swoją własną, skuteczną i najbardziej im przyjazną metodę telefonowania. Dodatkowo szkolenie bardzo mocno oddziałuje na przekonania i postawy, umożliwiając tym samym trwałą i pożądaną zmianę w sprzedażowym działaniu jego Uczestników na co dzień.

Metoda sprzedaży – trademark organizacji

Metodologia: CD, PD

Szkolenie szczególnie polecane handlowcom działającym w mocno konkurencyjnych, a jednocześnie kopiujących wzajemnie swoje rozwiązania branżach, w których dochodzi do wysokiej unifikacji oferty i różnicowania się niemal jedynie za pomocą znaku towarowego (np.: bankowość). Warsztat niezwykle przyjazny w swojej formule dla jego Uczestników, prowadzony z zastosowaniem autorskich metodologii Curiosity Drive i Paths Designing, pozwala wypracować Uczestnikom skuteczny, odróżniający ich od konkurencji, a przez to atrakcyjniejszy dla Klientów, elastyczny schemat procesu sprzedaży i metody prowadzenia rozmowy handlowej.

Konwersatoria handlowe online

Metodologia: KB, PS

Warsztat wspierający handlowców w nowej rzeczywistości spotkań zdalnych. W sytuacji braku możliwości bezpośredniego spotkania z klientami, większość organizacji przeszła na formułę online wykorzystując do tego celu różnego rodzaju komunikatory. Szkolenie rozwija w kompleksowy sposób umiejętności handlowców przydatne w prowadzeniu spotkań biznesowych online (od obsługi i pełnego wykorzystania potencjału platformy komunikatora po zdolności perswazyjne) i  pozwala wypracować algorytmy działania dedykowane konkretnym sytuacjom biznesowym Uczestników. Dzięki innowacyjnej metodologii prowadzenia warsztatu, Uczestnicy wielokrotnie w jego czasie ćwiczą prowadzenie rozmowy online skupionej na realizacji konkretnego celu biznesowego.

Jestem zainteresowany szczegółową ofertą