Projekty badawcze

„Polskie Działy Handlowe 2020/21” 

Obecnie prowadzimy zakrojone na szeroką skalę, dwuetapowe badania polskich działów handlowych. Zapraszamy do pierwszego etapu, który służy wstępnemu zdefiniowaniu wagi faktorów zarządzania działem handlowym i poznaniu Państwa percepcji tego zagadnienia.

I etap realizujemy za pomocą krótkiego kwestionariusza, którego wypełnienie zajmuje tylko kilka minut, a który możecie Państwo pobrać poniżej.

Dzięki II etapowi badania uzyskamy bardzo precyzyjną informację o status quo działów sprzedaży w Polsce. Zostanie on zdiagnozowany w podziale na 14 kluczowych obszarów zarządzania sprzedażą i blisko 200 czynników zarządczych i wskaźników behawioralnych.

Wyniki, wnioski i rekomendacje zostaną ujęte w specjalnym raporcie i serii poświęconych im publikacji. Cały projekt pozwoli ocenić potencjał zmian: obszary zarządzania sprzedażą najpilniej i najbardziej wymagające reprojektowania mentalności, kompetencji i metod zarządczych stosowanych obecnie. 

Jeśli jesteście Państwo związani z obszarem sprzedaży i zainteresowani wzięciem udziału w I etapie, zachęcamy do pobrania kwestionariusza, wypełnienia go i odesłania na adres: projekty.badawcze@mareartes.pl 

Kwestionariusz I-ego etapu badania

Jestem zainteresowany szczegółową ofertą