Doradztwo

Proaktywny, samoorganizujący oraz samodoskonalący się dział handlowy przyszłości – transformacja i budowa od podstaw

Metodologia: WTU, PD, CD

Tworzenie od podstaw, lub holistyczna transformacja działu handlowego w oparciu o koncepcję 14 funkcjonalnych obszarów zarządczych. W wyniku procesu konsultingowego powstaje proaktywny, samodzielnie organizujący się i doskonalący dział handlowy zdolny do realizacji strategii swojej organizacji. Projekt oparty na unikalnym know-how i autorskich metodologiach pracy, realizowany zawsze w oparciu o wcześniejszy audyt, w wyniku którego przedstawiany jest Klientowi tzw. „raport inspirujący” z analizą w/w 14 obszarów i rekomendowanym scenariuszem działania. Po jego akceptacji i ustaleniu kontraktu z właścicielem zmiany powstaje dokładny plan działania, dzięki któremu przystępujemy do absolutnie innowacyjnego procesu budowy działu handlowego przyszłości.

Wzmocnienie funkcjonalności biznesowej i orientacji na cele działu handlowego

Metodologia: KB, PD, CD

Proces skoncentrowany na wsparciu współpracowników działu handlowego w skuteczniejszym, efektywniejszym i łatwiejszym (również: mniej stresogennym) realizowaniu ich celów biznesowych stawianych im przez organizację. W wyniku takiego projektu zespół handlowy przełamuje często spotykane  działach sprzedaży blokady i ograniczenia związane z trudniejszymi funkcjami biznesowymi (np. coldcalling, tworzenie baz danych lub prowadzenie analiz) ucząc się jednocześnie samodzielnego ich definiowania i realizacji jako celów operacyjnych.

Budowa lub transformacja systemu motywacyjnego

Metodologia: PD

Codzienność biznesowa zdecydowanej większości współpracowników działów handlowych związana jest z bardzo złożonymi wyzwaniami poznawczymi. Współczesna nauka i praktyka zarządzania wyraźnie opowiada się w takich przypadkach za koncentracją na motywacji wewnętrznej, paradoksalnie zaś, większość polskich działów handlowych, korzysta z bardzo prostych systemów motywacyjnych będących w istocie wyłącznie systemem premiowym skoncentrowanym na motywacji zewnętrznej. Projekt buduje większe zaangażowanie i motywację zespołu, podnosi jego skuteczność oraz redukuje rotację współpracowników działu.

Strategie ekspozycyjne i nowoczesny merchandising w organizacji.

Metodologia: PD

Jak ważna jest odpowiednia przestrzeń ekspozycyjna dla danego produktu wie każdy jego wytwórca i każdy współpracownik działu handlowego, dzięki któremu może się on znaleźć na półce. Jak zbudować swoją markę i przewagę konkurencyjną w skali całego rynku? Jak konstruować i wdrażać standardy ekspozycyjne? Jakie rozwiązania technologiczne wybrać do tego celu? Wreszcie – jak przygotować do tego dział handlowy? Projekt doradczy szczególnie polecany organizacjom handlowym, które stoją przed kolejnym krokiem w swoim rozwoju, czyli profesjonalizacji sprzedaży swojego portfolio przez kanał retailingu dzięki wdrożeniu kompletnej strategii merchandisingowej.

Projektowanie i wdrażanie marketingowych narzędzi wsparcia sprzedaży.

Metodologia: PD, CD

Proces konsultingowy  wyniku którego dział handlowy uczy się samodzielnego projektowania, wdrażania i doskonalenia niezbędnych, optymalnie dopasowanych do charakteru biznesu narzędzi sprzedaży, takich jak: metoda telefonowania, proces rozmowy handlowej, bazy danych, metody analizy portfelowej, strategie anty-churn, zorganizowane akcje promocyjne, prezentacje multimedialne i inne. Dzięki projektowi rośnie zaangażowanie i skuteczność działu handlowego, bardzo silnie stymulowana jest również kreatywność współpracowników, co pozwala samodzielne rozwiązywać problemy w przyszłości.

Przywódca, menedżer, mentor – program rozwoju kompetencji i wzmocnienia funkcjonalności menedżerów sprzedaży średniego szczebla.

Metodologia: PD, KB, CD

Częstym, kulturowym symptomem zarządzania sprzedażą w polskich organizacjach jest silna centralizacja, która sprowadza menedżerów średniego szczebla do roli administratorów danych, odzierając ich nie tylko z roli podejmujących decyzje, ale nawet z ról tak istotnych jak role monitora i upowszechniającego informacje. Projekt doradczy dedykowany organizacjom handlowym, które zdecydowane są utrzymać bardziej tradycyjną filozofię – strukturę  i hierarchię sprzedaży, ale chcą jednocześnie wykorzystać w pełni oferowane przez nią możliwości poprzez decentralizację i wzrost elastyczności działania. Jest to projekt rozwoju kadry menedżerskiej zdolnej do przejmowania odpowiedzialności za powierzony jej opiece biznes.

Jestem zainteresowany szczegółową ofertą