Nowa Rzeczywistość

Pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na cały świecie. Zmieniła sposób życia, prowadzenia biznesu, komunikacji. Zmieniła również bardzo mocno świat szkoleń. Rozwój kompetencji miękkich online? Kto by o tym pomyślał jeszcze rok temu? Jedno jest pewne: pandemia zmieniła świat, jej zakończenie zmieni go ponownie.

Świat szkoleń nie tylko stał się światem online, ale też stanął przed wyzwaniem szybkiego i skutecznego dostarczenia wsparcia w przypadku problemów, których istnienia nikt się nie spodziewał.

Jak sprzedawać bez bezpośredniego kontaktu z klientem? Jak zadbać o dobrą współpracę zespołu, który nigdy nawet się nie spotkał? Jak przeciwdziałać psychologicznym skutkom izolacji? Jak radzić sobie z ogromną zmianą, która… pociągnie za sobą kolejną zmianę?

Szukamy i znajdujemy kolejne odpowiedzi, ciekawią nas również wszystkie możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Wszystkie projektowane przez nas obecnie procesy szkoleniowe i doradcze uwzględniają nową i ciągle zmieniającą się rzeczywistość. Część z nich powstała jednak zupełnie od podstaw jako odpowiedź na nową rzeczywistość. 

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Gotowe lub projektowane indywidualnie rozwiązania oferowane również w formule abonamentowej, których celem jest pomoc organizacjom w zadbaniu o ich współpracowników w wyjątkowo trudnych czasach. Kompleksowa oferta obejmująca w razie konieczności wszystkie etapy wsparcia psychologicznego – od warsztatów redukcji stresu, przez coaching na wsparciu terapeutycznym kończąc.

 

KONWERSATRIA HANDLOWE ONLINE

Wyjątkowe wsparcie dla handlowców, którzy zmuszeni zostali do przeniesienia swoich biznesowych rozmów z klientami do rzeczywistości online. Warsztat przygotowuje do prowadzenia profesjonalnych spotkań online, odświeża i rozwija umiejętności sprzedażowe oraz pozwala wypracować rozwiązania dla konkretnych sytuacji biznesowych.

 

INTERWENCJE MENEDŻERSKIE

Warsztat rozmów menedżerskich prowadzonych w rzeczywistości kontaktu i zarządzania online. Oprócz rozwoju klasycznych umiejętności menedżerskich w nowym środowisku, skoncentrowany jest na umiejętności monitorowania stanu i udzielania wsparcia współpracownikom, którzy tego wymagają. Pozwala wypracować rozwiązania dla konkretnych przypadków z realiów biznesowych Uczestników.

 

PROFILAKTYKA DYSFUNKCJI ZESPOŁU ROZPROSZONEGO

Warsztat odwołujący się do teorii i praktyki koncepcji P. Lencioniego w profilaktyce i przezwyciężaniu dysfunkcji pracy zespołu, aczkolwiek osadzony jest w realiach nowej formy zarządzania, która powoli już staje się normą. Odpowiada na pytania jak budować zaufanie, konstruktywnie zarządzać konfliktem, prowokować zaangażowanie i postawy odpowiedzialności oraz dbałości o wyniki w rzeczywistości, w której trudno nawet się spotkać.

 

MISJA i WIZJA W RZECZYWISTOŚCI VUCA 2.0

Warsztat kreatywny dla wszystkich poszukujących inspiracji do zdefiniowania kierunków działania w złożonym świecie niejednoznaczności, niepewności i galopujących zmian. Jak wypracować pomysł na funkcjonowanie biznesu, zespołu i siebie w świecie na przełomie rzeczywistości COID-19 i postpandemicznej?

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ CONSTANS

Klasyczne zarządzanie zmianą, choćby w ujęciu K. Lewina zakłada osiągnięcie w pewnym momencie pożądanego, stanu docelowego. A co jeśli rzeczywistość zmieniła się tak bardzo, a zmiany przyspieszyły tak mocno, że nie będzie czasu na „zamrażanie”? Inspirujący warsztat dla wszystkich zarządzających zmianą.

Jestem zainteresowany szczegółową ofertą