„Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus”. Słowa Cycerona inspirują nas od lat.

My również wierzymy, że „najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni”. Dlatego powstało Mare Artes.

Projektujemy, inicjujemy, wspieramy i wdrażamy zmiany, które kształtują kulturę, budują kapitał i przyspieszają rozwój organizacji.

Nowatorskie podejście do projektów rozwojowych pozwala znacznie wzmocnić i poszerzyć krąg ich oddziaływania na system całej organizacji.

Indukujemy postawy kreatywności, innowacyjności, samodzielności i odpowiedzialności za organizację wykorzystując autorskie metodologie Mare Artes.

Budujemy poczucie sprawczości prowokujące naszych Klientów do stawania się ekspertem od własnych wyzwań.

Wspieramy rozwój indywidualny ufając, że w każdej organizacji najważniejszy jest człowiek.

Wszystkie realizowane przez Mare Artes projekty skupione są na odkrywaniu i uruchamianiu potencjału ludzi biorących w nim udział.

Zaprojektowaliśmy również innowacyjną metodę cross-coachingu aby móc robić to jeszcze skuteczniej.

Działalnością szkoleniowo-doradczą wspieramy zespoły w realizacji najtrudniejszych zadań.

Specjalizujemy się w reengineeringu reaktywnych działów handlowych umożliwiając im pełne wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału.